Laatste fase heideherstelwerken gestart

04/04/2018

De afgelopen jaren werd in het projectgebied flink geïnvesteerd in grootschalige heideherstelwerken. Dat met als doel om de Boslandse heide te herstellen en de unieke diertjes die er leven meer kansen te bieden. Vorige week ging de laatste fase van de terreinwerken van start. Die omvatten het afgraven van de bovenste grondlaag van een perceel van 10 hectare dat vroeger in landbouwgebruik was. “Door jarenlang te bemesten, is die toplaag te voedselrijk geworden om een heidelandschap te creëren,” zegt schepen van milieu en klimaat Kris Verduyckt. “Door ze te verwijderen, hopen we dat het heideherstelproces aanzienlijk wordt versneld.” In totaal zal 10.000 kubieke meter zand afgevoerd worden. Die wordt voorlopig gestockeerd in het gebied zelf waardoor de overlast tot een minimum beperkt blijft. De werken zullen midden april afgerond zijn.