Nieuws

 • Download het Layman's report

  19/03/2019

  Vier jaar lang werkten het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), stad Lommel, Inverde en Sibelco samen aan de realisatie van het Life+ project ‘TOGETHER’. Vier jaar lang werd gewerkt aan het herstel van de heide in het projectgebied.
  Er werden ingrijpende werken uitgevoerd, planten- en diersoorten werde gemonitord en er werden tal van activiteiten georganiseerd. Dit Layman's report biedt je een beknopt overzicht van alles wat binnen de vier jaar van het project werd uitgevoerd en gerealiseerd. Klik in het menu hierboven op 'publicaties' om het Layman's report te downloaden.

 • Life+ TOGETHER loopt ten einde

  20/12/2018

  Sinds 2013 slaan het Agentschap voor Natuur en Bos, Inverde, stad Lommel en Sibelco de handen in mekaar om de heidehabitats in het Riebos, de Blekerheide en de Sahara uit te breiden. De afgelopen jaren onderging het projectgebied een grondige make-over. In het kader van het project werden met de steun van Europa tientallen hectare monotoon naaldbos gekapt om er de heide te herstellen zoals die er historisch aanwezig was. Op die manier boden we nieuwe kansen aan erg zeldzame dier- en plantensoorten die wisten stand te houden op de resterende heide. Om de impact van de werken te meten, volgden lokale vrijwilligers en professionele onderzoekers de voorbije jaren een aantal soortgroepen nauwgezet op. Hartelijk dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet!

 • Save the date 9 september 2018 - Slothappening Life+ TOGETHER

  Save the date 9 september 2018 - Slothappening Life+ TOGETHER

  12/07/2018

  De terreinwerken van Life+ TOGETHER zijn afgerond en de unieke heidedieren- en planten vinden weer stilaan hun draai.
  En gaan een mooie toekomst tegemoet. Om dat te vieren verwelkomen we je graag op 9 september 2018, van 14u tot 17u.

  Plaats van afspraak? De uitkijktoren aan de Sahara (Lommel)
  Parkeren? Lossingsweg 21, 3920 Lommel
  Wat mag je verwachten? Kindergrime, een vertelhoekje, een zoektocht en geleide wandeling, muziek, een huifkartocht, ezelknuffelen en nog veel meer. Toegang is gratis. Kom dus zeker een kijkje nemen!

 • Knuffelbeesten maken leerlingen warm voor heideherstelproject

  Knuffelbeesten maken leerlingen warm voor heideherstelproject

  28/05/2018

  Speciaal voor het Europese Life+ TOGETHER heideherstelproject werden twee knuffelbeesten op maat gemaakt van de Lommelse natuur. Het gaat om de kwetsbare gladde slang en de boomleeuwerik. Twee diertjes die erg gebaat zijn bij de werken die uitgevoerd zijn in de Sahara, Riebos en Blekerheide.

  Komende week krijgen alle Lommelse leerlingen van de 3de kleuterklas tot en met het 4de leerjaar zo’n knuffeldier of een kwartetspel, samen met een infofolder en grappig filmpje over het projectgebied. Op die manier leren ze meer over de lokale natuur en de bijzondere en unieke diertjes die er leven. Het filmpje kan je bekijken via www.vimeo.com/inverde/diedagopdeheide

   

   

 • Aan de vooravond van de Europese week van Natura 2000, trekken we het projectgebied in voor een boeiende voorjaarswandeling.
  Het thema van de Europese week is 'Green cities for a greener future'. Dat is echt helemaal op het lijf geschreven van de stad Lommel. De wandeling zal voornamelijk gefocust zijn op de natuurwerken in kader van Life+ TOGETHER. Daarnaast lichten we ook andere groene initiatieven van de stad Lommel kort toe.

  Lees meer
 • De afgelopen jaren werd in het projectgebied flink geïnvesteerd in grootschalige heideherstelwerken. Dat met als doel om de Boslandse heide te herstellen en de unieke diertjes die er leven meer kansen te bieden. Vorige week ging de laatste fase van de terreinwerken van start. Die omvatten het afgraven van de bovenste grondlaag van een perceel van 10 hectare dat vroeger in landbouwgebruik was.

  Lees meer
 • De winter staat voor de deur, de dagen worden merkbaar korter en de nachten langer. Ook de natuur gaat in rustmodus. Bomen laten hun bladeren vallen en van heel wat planten is nog maar weinig groen over.
  Ook heel wat dieren doen het kalmer aan tijdens de winterperiode. De gladde slang is 'ondergedoken' en blijft nog tot maart-april in 'winterslaap'. Wil je meer weten over de gladde slang? We maakten vorige zomer een leuk filmpje over dit mysterieuze dier.

  Lees meer
 • Midden in het projectgebied ligt een voormalige akker, die een belangrijke verbinding vormt tussen de heidegebieden Riebos en Blekerheide.

  Door de vroegere landbouwactiviteiten is de bodem nog altijd zeer voedselrijk. Er zit bijvoorbeeld veel fosfor in en dat verhindert de ontwikkeling van heide. De typische heideplanten groeien namelijk enkel op arme bodems. Om de fosfor uit de bodem te halen, zullen we een deel van de akker afgraven. Zo maken we extra plaats voor een nieuw stukje purp'ren heide.

  Lees meer
 • Acht vrijwilligers van plantenwerkgroep De Slobkousjes monitorden op 18 juli 2017 de flora in de ontboste gebieden van de Blekerheide. Wat blijkt? Heel wat plantensoorten ontwikkelen er zich volop!

  De Slobkousjes namen maar liefst 80 plantensoorten waar. Zo ontkiemt de struikhei weer op de gechopperde percelen. Net als zandblauwtje, dwergviltkruid en pilzegge trouwens. De maatregelen die Life+ TOGETHER nam in dit Lommelse natuurgebied, werpen daarmee vroeger dan voorzien vruchten af. Helaas eisen ook verschillende grassoorten een plekje op, ten koste van de kostbare heide. Daarom peuzelen grazende schaapjes het gras op, zodat die de heideplantjes niet overwoekert.

  Lees meer
 • Life+ TOGETHER langer in bloei

  Life+ TOGETHER langer in bloei

  13/07/2017

  Na een terreinbezoek in maart 2017 keurde de Europese Commissie in juni het voorstel goed om ons natuurproject te verlengen tot en met december 2018. Life+ TOGETHER krijgt daarmee 15 maanden extra tijd om o.a. de sterk bemeste akkergronden van de Blekerheide heidevriendelijk te maken en om hardnekkige Amerikaanse vogelkers in het gebied te bestrijden.

 • Een kwarteeuw topnatuur

  Een kwarteeuw topnatuur

  06/06/2017

  De natuur is jarig! LIFE en het Natura 2000-netwerk blazen dit jaar 25 kaarsjes uit. Dat werd op 20 en 21 mei 2017 in heel Vlaanderen stevig gevierd met safari’s, picknick’s en sporthappenings in de natuur. Voor deze speciale gelegenheid nam Life+ TOGETHER enkele liefhebbers mee achter de schermen van het Lommelse natuurgebied. Onder meer torenvalken en boomleeuweriken waren ook van de partij.

 • Facebookwedstrijd Bosland en Lommel

  Facebookwedstrijd Bosland en Lommel

  03/04/2017

  Rara, wie ben ik? Afgelopen april liet en enkele incognitodieren uit de Lommelse heide dagelijks een weetje los via de Facebookpagina's van Bosland en de stad Lommel. 15 winnaars wisten het ree, de buizerd, de nachtwaluw en de hermelijn te ontmaskeren. De speurneuzen kregen een infowijzer van Life+ TOGETHER toegestuurd vol dierenweetjes van de Blekerheide, Riebosserheide en Lommelse Sahara!

 • Om wandelaars bewust te maken van de unieke natuur én de soorten die de Riebosserheide, Blekerheide en de Lommlse Sahara huisvest, heeft Life+ TOGETHER een praktische infowijzer klaar over enkele diertjes van de unieke natuur. Handig om mee te nemen op een wandeling door het gebied. Lommelse wandelclub Milieu 2000 kreeg de infowijzer zaterdag 18 maart 2017 alvast in primeur overhandigd tijdens een fikse wandeling op de Lommelse heide.

  Lees meer
 • Europese Commissie maakt kennis met Lommelse topnatuur

  Europese Commissie maakt kennis met Lommelse topnatuur

  17/03/2017

  Op vrijdag 17 maart 2017 bezocht de Europese Commissie de natuurherstelwerken van de Lommelse Sahara, het Riebos en de Blekerheide. Tijdens een overleg en een terreinbezoek bespraken de Europese Commissie en projectpartners stad Lommel, Agentschap voor Natuur en Bos, inverde en Sibelco het verdere verloop en de nazorg van natuurproject Life+ TOGETHER.

 • Fervente wandelaars of fietsers hebben het vast al gemerkt. Op 13 januari 2017 startte Together met het plaatsen van een raster in het Riebos en op de Blekerheide, waaronder ook langs het fietspad. Binnenkort is trouwens ook de Lommelse Sahara aan de beurt. Schaapjes zullen achter deze beschutting vrij kunnen grazen, en dat is ideaal voor de typische heide.

  Lees meer
 • Winterblues

  23/02/2017

  Tijdens de korte, kille dagen kennen we al  eens een winterdipje. Maar de echte winterblues, dat zijn de blauwe kiekendieven! Deze roofvogels trekken in schaarse aantallen naar onze streken om er te overwinteren.

  Lees meer
 • In januari 2017 plantte Life Together 5 hectare zomereik, wintereik en lijsterbes aan op plekken waar vooraf naaldbos werd gekapt. Hiermee wil Together eenzijdig naaldbos geleidelijk omvormen naar structuurrijk, inheems loofbos.

  Lees meer
 • Welverdiende winterrust voor de dieren

  Welverdiende winterrust voor de dieren

  12/01/2017

  's Winters is het rustig op de heide. De chopperwerken lopen op hun einde, waardoor de heide zich stilaan kan beginnen herstellen. En de dieren? Velen houden een welverdiende winterslaap, maar sommigen overwinteren liever in het zuiden. Zo ook de gekraagde roodstaart. Even met vakantie heet dat dan!

 • Tijdens de Europese conferentie ‘Passion for Nature’ van 12 t.e.m. 14 oktober 2016 in Lommel, loofde Humberto Delgado Rosa, directeur van de directie Natuurlijk kapitaal van het Directoraat-Generaal Milieu van de Europese Commissie, de bijdrage van Life+ Together in Bosland. Deze samenwerking hielp het habitatherstel in het gebied versnellen.

  Lees meer
 • Goed nieuws voor honden en hun baasjes, want Lommel is een tweede hondenlosloopzone rijker. Ruim een jaar na de opening van de eerste zone in de Sahara, kunnen honden nu naar believen ravotten in een tweede losloopzone, zonder de natuur te verstoren. De nieuwe losloopweide is ruim 3 hectare groot met toegangen via de Molsekiezel, de Ruwe Heuvelweg en op twee plekken in het bos.

  Lees meer
 • Op zondag 23 oktober hulde een dikke mistlaag de Lommelse heide in een mystieke sluier. Maar de moedige wandelaar werd beloond.

  Tijdens een frisse ochtendwandeling wijdde Bart Tessens (Agentschap voor Natuur en Bos) een dertigtal natuurliefhebbers in de geheimen van de Blekerheide en Life+ TOGETHER in.

  Lees meer
 • 10 jaar geleden sloegen het Agentschap voor Natuur en Bos, de stad Lommel en de gemeenten Hechtel-Eksel en Overpelt de handen in mekaar. Dat gaf kleinschalige natuurinitiatieven er de nodige zuurstof om uit te groeien tot één diepgeworteld, bindend verhaal. Met een enorme meerwaarde voor samenleving én natuur.

  Vandaag is Bosland dan ook een van de grootste en meest kindvriendelijke natuurprojecten van Vlaanderen. Om dat te vieren, organiseerden Bosland en Life+ TOGETHER van 12 t.e.m. 14 oktober 2016 de Europese conferentie ‘Passion for Nature’. Hier wisselden 120 lokale en Europese beleidsmakers, wetenschappers en mensen uit de praktijk ideeën uit over de relatie tussen natuur en omwonenden.

  Het TOGETHER-initiatief wekte daarbij heel wat interesse op.

  Lees meer
 • Afgelopen zomer verlieten meer dan 1.100 jonge vogels de nestkasten van de Lommelse Sahara en Blekerheide. Toch was het afgelopen broedseizoen geen succesverhaal voor de meeste vogelsoorten. Dat komt door de slechte weersomstandigheden. Zo vonden vele oudervogels onvoldoende voedsel om hun jongen groot te brengen en bleef het aantal nesten beperkt. Zelfs de doorgaans talrijk aanwezige kool- en pimpelmezen telden slechts weinig jongen per nest.

  Ook de minder talrijke soorten, zoals matkop, kuifmees, zwarte mees, gekraagde roodstaart en boomklever deden het minder goed dan andere jaren. Enkel voor de bonte vliegenvanger, die de laatste jaren een opmars kent in het gebied, bleek 2016 een recordjaar met maar liefst 400 jongen. De ontwikkeling van extra bosranden in kader van Life+ Together heeft hier mogelijk toe bijgedragen.

  Lees meer
 • Vraag je je ook af waarom je her en der grootschalige werken ziet in de Lommelse Sahara, in het Riebos en op de Blekerheide? Zijn kleinschalige ontbossing en plagwerken echt nodig?

  Tijdens een prachtige wandeling door het natuurgebied, doet Bart Tessens (Agentschap voor Natuur en Bos) op zondag 23 oktober 2016 volledig uit de doeken hoe we de oorspronkelijke heide en zeldzame dieren weer alle ontwikkelingskansen bieden. En wie weet komen sommige diertjes dan wel even piepen!

  Schrijf je dus snel in via info@togetherfornature.be: we starten om 10u30. Plaats van afspraak: kruising van de straat in de putten en Blekerheide.

  Lees meer
 • Heivlinderrups op zoek naar nachtelijke snack

  Heivlinderrups op zoek naar nachtelijke snack

  08/09/2016

  In september komt de heivlinderrups tot leven in de Lommelse Riebosserheide. Overdag kan je hem echter moeilijk spotten. Dan zit hij goed verscholen in de graspollen. Maar ’s nachts trekt hij er op uit om z’n niet aflatende honger te stillen. Dit gaat zo door tot de heivlinderrups halfvolgroeid is om te overwinteren in een grastuitje. Om zich te verpoppen verbergt deze rups zich in de lente in een kleine holte in de grond, die hij zelf met zijden spinsel bedekt.

 • Plagwerken Blekerheide gestart

  Plagwerken Blekerheide gestart

  01/09/2016

  Om de eerder ontboste percelen van de Blekerheide weer alle ontwikkelingskansen te bieden, vatten er deze week frees- en chopperwerken aan. Daarmee verdwijnt de opgebouwde laag bosstrooisel en krijgt de zaadbank van de oorspronkelijke heide vrij spel. Zo kan de jonge heide weer volledig ontkiemen.

 • Op zondag 22 mei organiseren wij een spannende en avontuurlijke natuuractiviteit voor het hele gezin (kids vanaf 4 jaar). Je maakt dan spelenderwijs kennis met de Sahara en haar bijzondere inwoners.

  Zorg dat je er bij bent, het wordt super tof! We starten om 14u30 en eindigen rond 16u30. Plaats van afspraak: de Sahara in Lommel.

  Lees meer
 • Natuur in winterrust

  Natuur in winterrust

  22/01/2016

  Tijdens het koude seizoen gaat de natuur in rustmodus. Bomen verliezen hun bladeren, veel planten verdwijnen onder de grond.

  Ook heel wat dieren doen het kalmer aan tijdens de winterperiode. Op de heide is de gladde slang nog tot maart-april in 'winterslaap'. De nachtzwaluw is vertrokken naar warmere oorden. Zij overwintert in Afrika en komt terug in het late voorjaar.

 • Beste wensen voor een schitterend natuurjaar!

  Beste wensen voor een schitterend natuurjaar!

  07/01/2016

  Ook in 2016 werken wij verder aan het herstel van de natuur. We zettten verder in op de terugkeer van de heide en gaan nog meer inheemse bossen aanplanten.

  Wil je op de hoogte blijven van de acties van het project Together? Schrijf je dan zeker in op de nieuwsbrief.

 • duizenden jonge boompjes voor natuurherstel

  duizenden jonge boompjes voor natuurherstel

  21/12/2015

  De afgelopen weken werden maar liefst 3500 inheemse boompjes geplant! Het gaat vooral om eik en lijsterbes. Deze boompjes zullen uitgroeien tot loofbossen met veel biodiversiteit. Volgend jaar volgt een nieuwe aanplantactie. Het is de bedoeling om alle donkere naaldbossen op termijn om te vormen tot diverse en natuurrijke bossen met inheemse boomsoorten.  

 • Deze week starten de werken voor het herstel van het heide- en landduinlandschap in het kader van het Europees project Life+ TOGETHER. In de eerste fase zal een aannemer over een oppervlakte van 47 ha de aangeplante naaldbomen rooien, daarna zal de voedselrijke strooisellaag verwijderd worden waardoor de heide weer kan ontkiemen.

  Lees meer
 • vleesetende plant gespot in Lommel

  vleesetende plant gespot in Lommel

  02/09/2015

  Eén van de doelsoorten van het TOGETHER project is de kleine zonnedauw. Het blad van dit vleesetend plantje staat bedekt met kleverige haren. Hiermee 'vangt' de zonnedauw kleine insecten. Een vliegje dat op het blad landt, plakt meteen vast. Vervolgens rolt het blad zich rond het insect en komen er verteringsenzymen vrij. De voedingsstoffen die zo vrijkomen, kunnen dan door de kjleine zonnedauw worden opgenomen.

 • doe mee met de fotowedstrijd

  doe mee met de fotowedstrijd

  02/09/2015

  Vergeet niet ons je mooiste foto's te sturen van de Lommelse Sahara/Blekerheide/Riebos. Dat kan nog tot 30 september. Komaan, pak dat fototoestel en trek de Lommelse natuur in.

  Wil je weten hoe je je foto's kan opladen? Klik in de bovenste menubalk op Fotowedstrijd.

 • vogels tellen

  vogels tellen

  17/06/2015

  De afgelopen weken gingen we de heide in om vogels te tellen. Voor de boomleeuwerik mochten we drie streepjes zetten voor drie broedende koppeltjes. Op zich niet slecht voor een zeldzame vogelsoort die op europees niveau beschermd wordt. Maar het kan (veel) beter. We hopen dat de natuurwerken het aantal koppeltjes in de toekomst zal doen toenemen.

 • bont dikkopje gesignaleerd!

  bont dikkopje gesignaleerd!

  20/05/2015

  Heug'lijk nieuws! Tijdens een vlinderinventarisatie afgelopen zondag 17 mei vonden we verschillende exemplaren van het zeldzame bont dikkopje.

  Door meer heide te creëren zullen we deze vlindersoort in de toekomst hopelijk wat vaker te zien krijgen in Bosland.

 • zondag 10 mei: informatiewandeling heideherstel

  zondag 10 mei: informatiewandeling heideherstel

  30/04/2015

  Op zondag 10 mei kan je in de Lommelse Sahara deelnemen aan een informatiewandeling over het grootschalig project heideherstel.
  Vertrek om 10u30 aan de parking van De Soeverein, hoek van Speelpleinstraat/Nieuwe Kopen, Lommel.
  Vooraf inschrijven is niet nodig. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.

  foto (c) Leon Van Ham

 • De winnaars van de fotowedstrijd zijn gekend. Frans Dirx en Leon Van Ham, allebei uit Lommel, dienden de winnende beelden in.

  Van harte proficiat Leon en Frans!

  Lees meer
 • En dit is het winnende beeld van Leon Van Ham.

  Van harte proficiat Frans en Leon!

  Lees meer
 • werken in de Sahara

  21/11/2014

  De afgelopen dagen is er gewerkt in het bos tussen het fietspad en de Sahara. Op de plekken waar het fietspad het gebied binnenkomt zijn er zichtassen gecreëerd zodat het unieke landschap nog beter beleefd kan worden!

   

  Lees meer
 • Heide in bloei

  11/08/2014

  Op de Blekerheide staat de heide momenteel volop in de bloei. Het is dus dé ideale moment om een bezoekje te brengen aan het gebied!

  Lees meer
 • Starthappening groot succes

  Starthappening groot succes

  24/06/2014

  Zondag 22 juni was het feest in Lommel. En wat een feest! Zo'n 1000 mensen zakten af naar de Sahara om mee de starthappening van het project TOGETHER te vieren.

  We zijn de foto's nog even aan het verwerken, kom binnenkort zeker nog eens terug naar de site voor een uitgebreid fotoverslag.

 • Kom naar de starthappening op 22 juni

  Kom naar de starthappening op 22 juni

  11/06/2014

  Op zondagnamiddag 22 juni 2014 is het feest in de Sahara, dan stellen we het Life+ project Together voor aan de pers en het brede publiek.

  Vanaf 13u kan je aan de Nieuwe Kopen (terrein achter de Soeverein) terecht voor een fijne natuurnamiddag. Op het programma: boomklimmen, optreden ganzenfanfare, demonstraties schaapdrijven en schaapscheren, lammerknuffelhoek, knutselworkshops voor kinderen, een 45-meter hoge skywatch van waaruit je de hele omgeving kan overschouwen, ritjes met een huifkar, vertelhoek, een hapje en een drankje.

  Je kan ook mee op natuurwandeling naar de Blekerheide. Hiervoor vragen we om vooraf in te schrijven. Dat doe je via Agenda > Geleide natuurwandeling.

 • Toeristische raad Lommel bezoekt Life+ Together

  Toeristische raad Lommel bezoekt Life+ Together

  24/05/2014

  Op 24 mei bezocht de Toeristische raad van Lommel Bosland voor een heuse natuursafari. De hele voormiddag werd aan het life+ together project gewijd. Tijdens een excursie doorheen de gebieden werden de geplande acties toegelicht. Bijeen gezamelijke luch was er dan tijd om aandachtspunten ivm de impact van het project op het toerisme te bespreken.

  Het werd met andere woorden een boeiende uitwisseling die zal bijdragen tot een optimale  toeristische ontsluiting van het projectgebied.

   

 • Welkom!

  Welkom!

  06/03/2014

  We heten je van harte welkom op de webstek over het Life+ project Together. Op deze site willen we je op de hoogte houden over het reilen en zeilen van het project. We zullen verslag uitbrengen over de uitgevoerde werken en de stand van zaken van het natuurherstel. 

  Kom dus zeker regelmatig eens kijken. Wil je geen enkel nieuwsbericht missen? Schrijf je dan meteen in op de gratis elektronische nieuwsbrief.

 • Life+ Together for Nature gestart

  Life+ Together for Nature gestart

  03/02/2014

  Vol trots kunnen we de start aankondigen van het Life+ project 'Together'. 'We', dat zijn het Agentschap voor Natuur en Bos, de stad Lommel, inverde en Sibelco. Together staat voor ‘To Get Heath Restored’. De belangrijkste doelstellingen zijn de realisatie van grote kwaliteitsvolle heidehabitats als leefgebied voor uiterst zeldzame soorten en de start van een omvormingsproces van homogene naaldbossen naar structuurrijke eikenbossen. Het projectgebied ligt grotendeels op grondgebied van de stad Lommel, in het valleigebied van de Kleine Nete.