Nieuws

 • Aan de vooravond van de Europese week van Natura 2000, trekken we het projectgebied in voor een boeiende voorjaarswandeling.
  Het thema van de Europese week is 'Green cities for a greener future'. Dat is echt helemaal op het lijf geschreven van de stad Lommel. De wandeling zal voornamelijk gefocust zijn op de natuurwerken in kader van Life+ TOGETHER. Daarnaast lichten we ook andere groene initiatieven van de stad Lommel kort toe.

  Lees meer
 • De afgelopen jaren werd in het projectgebied flink ge├»nvesteerd in grootschalige heideherstelwerken. Dat met als doel om de Boslandse heide te herstellen en de unieke diertjes die er leven meer kansen te bieden. Vorige week ging de laatste fase van de terreinwerken van start. Die omvatten het afgraven van de bovenste grondlaag van een perceel van 10 hectare dat vroeger in landbouwgebruik was.

  Lees meer
 • De winter staat voor de deur, de dagen worden merkbaar korter en de nachten langer. Ook de natuur gaat in rustmodus. Bomen laten hun bladeren vallen en van heel wat planten is nog maar weinig groen over.
  Ook heel wat dieren doen het kalmer aan tijdens de winterperiode. De gladde slang is 'ondergedoken' en blijft nog tot maart-april in 'winterslaap'. Wil je meer weten over de gladde slang? We maakten vorige zomer een leuk filmpje over dit mysterieuze dier.

  Lees meer
 • Midden in het projectgebied ligt een voormalige akker, die een belangrijke verbinding vormt tussen de heidegebieden Riebos en Blekerheide.

  Door de vroegere landbouwactiviteiten is de bodem nog altijd zeer voedselrijk. Er zit bijvoorbeeld veel fosfor in en dat verhindert de ontwikkeling van heide. De typische heideplanten groeien namelijk enkel op arme bodems. Om de fosfor uit de bodem te halen, zullen we een deel van de akker afgraven. Zo maken we extra plaats voor een nieuw stukje purp'ren heide.

  Lees meer
 • Acht vrijwilligers van plantenwerkgroep De Slobkousjes monitorden op 18 juli 2017 de flora in de ontboste gebieden van de Blekerheide. Wat blijkt? Heel wat plantensoorten ontwikkelen er zich volop!

  De Slobkousjes namen maar liefst 80 plantensoorten waar. Zo ontkiemt de struikhei weer op de gechopperde percelen. Net als zandblauwtje, dwergviltkruid en pilzegge trouwens. De maatregelen die Life+ TOGETHER nam in dit Lommelse natuurgebied, werpen daarmee vroeger dan voorzien vruchten af. Helaas eisen ook verschillende grassoorten een plekje op, ten koste van de kostbare heide. Daarom peuzelen grazende schaapjes het gras op, zodat die de heideplantjes niet overwoekert.

  Lees meer