Doelstelling

Concreet heeft dit project de volgende doelstellingen:

  • Ontwikkeling van minstens 65 ha heide, heischrale graslanden en stuifduinen door omvorming van naaldbos en landbouwterreinen
  • Opstarten van de omvorming van 140 ha homogeen naaldbos naar zuurminnend eikenbos
  • Bestrijding van de Amerikaanse vogelkers in 90 ha bos
  • Installatie van begrazingsblokken
  • Zonering van toegankelijkheid