Planten

Binnen het project richten we ons op de volgende doelsoorten:

  • Dopheide
  • Struikheide
  • Klokjesgentiaan
  • Kleine zonnedauw
  • Moeraswolfsklauw
  • Bruin snavelbies