Europees beschermde natuur (Natura 2000)

Natura 2000 is een Europese natuurnetwerk dat zich uitstrekt over 27 landen en ongeveer 25.000 gebieden telt. Alles samen is dat goed voor zowat een vijfde van de oppervlakte van Europa. Daarmee is Natura 2000 het grootste netwerk van natuurgebieden ter wereld. Het strekt zich uit over 27 landen en telt ongeveer 25000 gebieden. In Natura 2000 krijgt de toekomst van Europa‚Äôs meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden (habitats) extra aandacht.

De Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vormen de juridische pijlers van Natura 2000.

De Vogelrichtlijn heeft als doel alle wilde vogels en hun belangrijkste habitats in de hele Europese Unie te beschermen. Ze verplicht de lidstaten de gebieden te beschermen die belangrijk zijn voor alle trekvogelsoorten en voor meer dan 190 bijzonder bedreigde soorten.

De maatregelen van de Habitatrichtlijn zijn vergelijkbaar, maar ze hebben betrekking op een veel groter aantal Europese soorten. De Habitatrichtlijn vraagt bovendien een doelgerichte bescherming van zeldzame en bijzondere habitattypen, gaande van Scandinavische natuurlijke bossen, over kalkhoudende rotsbodems aan de Atlantische kust tot de heidegebieden in de Vlaamse Kempen.

Vlaanderen telt 62 Natura 2000-gebieden. Naast hele grote en bekende natuurgebieden zoals de Kalmthoutse Heide of het Zwin behoren ook minder gekende gebieden tot het Europese natuurnetwerk in Vlaanderen: het Dommeldal in Limburg en het West-Vlaamse Heuvelland bijvoorbeeld. Het grootste gebied meet 13.125 hectare, het kleinste amper 86 hectare.

Recent besliste de Europese commissie om het gebied Lommelse Sahara/Riebos/Blekerheide op te nemen in het netwerk van Natura 2000-gebieden.