Voortgang

 1. Stap 1
  Website online
  Website online

  Via deze website houden we alle geïnteresseerden op de hoogte van de vooruitgang van de geplande werken. Daarnaast informeren we je over acitiviteiten die we in het kader van het project organiseren.

 2. Stap 2
  Starthappening
  Starthappening

  Op zondag 22 juni stellen we het Life+ project Together voor aan de pers en aan het publiek. Schrijf je alvast in op de nieuwsbrief zodat je steeds op de hoogte blijft van alle geplande activiteiten.

 3. Stap 3
  Opstart kennislabo's
  Opstart kennislabo's
 4. Stap 4
  Bestrijding Amerikaanse vogelkers
  Bestrijding Amerikaanse vogelkers

  Deze invasieve plantensoort werd bestreden in 90 ha bos van het gebied.

 5. Stap 5
  Inrichting landbouwgronden
  Inrichting landbouwgronden

  De ontwikkeling van heidevegetatie op de voormalige landbouwgronden blijft een moeilijk verhaal door jarenlange bemesting. Zo is de landbouwbodem sterk met nutriënten aangerijkt. Op deze aangerijkte bodems hebben snel groeiende ruigteplanten een concurrentieel voordeel ten opzichte van de typische heideplanten. Om heidevegetatie tot ontwikkeling te laten komen dienen dus eerst de nutriëntenconcentraties in de bodem teruggedrongen te worden.

 6. Stap 6
  Omvorming naaldbos naar heide
  Omvorming naaldbos naar heide

  Om de eerder ontboste percelen van de Blekerheide weer alle ontwikkelingskansen te bieden, werden frees- en chopperwerken uitgevoerd. Daarmee verdwijnt de opgebouwde laag bosstrooisel en krijgt de zaadbank van de oorspronkelijke heide vrij spel. Zo kan de jonge heide weer volledig ontkiemen.

 7. Stap 7
  Internationaal symposium
  Internationaal symposium

  Van 12 t.e.m. 14 oktober 2016 liep de Europese conferentie ‘Passion for Nature’ In Center Parcs De Vossemeren. Hier wisselden 120 lokale en Europese beleidsmakers, wetenschappers en mensen uit de praktijk ideeën uit over de relatie tussen natuur en omwonenden. En vooral: hoe versterken lokale samenwerkingsverbanden die verbondenheid? Interactieve workshops, een heuse kennismarkt en een excursie doorheen het prachtige natuurgebied bevorderden kruisbestuiving tussen de deelnemers. Life+ TOGETHER stond centraal in het programma van deze conferentie. 

 8. Stap 8
  Omvorming naaldbos naar natuurlijke bossen
  Omvorming naaldbos naar natuurlijke bossen

  De stukken naaldbos die niet naar heide omgezet worden, worden zeer geleidelijk omgevormd naar meer natuurlijke bossen. Met een zekere periodiciteit worden kleine plekken in het naaldbos gekapt en herbebost met inheemse loofboomsoorten. Dit is een belangrijke eerste stap in de geleidelijke omvorming naar structuurrijk, inheems loofbos.

 9. Stap 9
  Begrazing met schapen
  Begrazing met schapen
 10. Stap 10
  After-life plan
  After-life plan
 11. Stap 11
  Afronding terreinwerken
  Afronding terreinwerken
 12. Stap 12
  Slothappening
  Slothappening