Uitbreiding heideareaal Blekerheide

De naaldbossen in het gebied zijn vrij recent aangeplant op voormalige heide terreinen. In de meeste van deze bossen zijn er nog  heiderelicten  aanwezig in de bosranden en langs brandgangen. Deze bossen bezitten dus nog een zeer grote potentie om opnieuw omgezet te worden naar heide. Hiertoe dienen enkel de bomen gekapt te worden en de voedselrijke strooisellaag verwijderd te worden. Op relatief korte termijn (vijf tot tien jaar) zal de oorspronkelijke heidevegetatie zich spontaan herstellen vanuit de zaadbank die nog aanwezig is in de ondergrond.

Slechts een beperkt gedeelte van de naaldbossen wordt omgezet naar heide, net voldoende om de totale oppervlakt heide rond  Blekerheide groot genoeg te maken. Zo willen we zorgen voor voldoende grote leefgebieden voor bedreigde soorten zoals de gladde slang.