Omvorming voormalige landbouwterreinen naar heide

De ontwikkeling van heidevegetatie op de voormalige landbouwgronden zal heel wat moeilijker verlopen. Om succesvolle landbouw toe te laten dient er immers bemest te worden. Het resultaat van deze jarenlange bemesting is dat de bodem sterk met nutriënten aangerijkt is. Op deze aangerijkte bodems hebben snel groeiende ruigteplanten een concurrentieel voordeel ten opzichte van de typische heideplanten. Om heidevegetatie tot ontwikkeling te laten komen dienen dus eerst de nutriëntenconcentraties in de bodem teruggedrongen te worden.

Dit kan op twee manieren gebeuren:

  • Door de bovenste, met nutriënten aangerijkte laag van de bodem af te graven.
  • Door een verschralingsbeheer in te stellen waarbij op regelmatige tijdstippen de vegetatie gemaaid wordt en het maaisel afgevoerd wordt. Met dit maaisel worden nutriënten afgevoerd waardoor er langzaam maar zeker schrale vegetatietypes tot stand kunnen komen.