Omvorming homogene naaldbossen naar natuurlijke bossen


De stukken naaldbos die niet naar heide omgezet worden, zullen zeer geleidelijk omgevormd worden naar meer natuurlijke bossen. Met een zekere periodiciteit zullen kleine plekken in het naaldbos gekapt en herbebost worden met inheemse loofboomsoorten. Dit is een belangrijke eerste stap in de geleidelijke omvorming naar structuurrijk, inheems loofbos.