Heidecorridor tussen Blekerheide en Riebos

Deze heidecorridor zal gerealiseerd worden door het verbreden van de bestaande brandgangen. Hierbij zal er gestreefd worden naar een brede, grillige bosrand. Het is net op deze overgangen tussen bos en heide dat er zich bijzonder veel biodiversiteit schuilhoud.