Aanleggen begrazingsrasters

Om de verbossing van de heide tegen te gaan en om de nodige structuur in het landschap te behouden, zal er gewerkt worden met begrazing door schapen. Om de grazers binnen de juiste perken te houden, zullen er op verschillende plaatsen begrazingsrasters aangeleg worden.