TOGETHER: samen-werken aan een prachtig heidelandschap

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de stad Lommel, inverde en Sibelco werken samen aan de realisatie van het Life+ project ‘TOGETHER’. Together staat voor TO GET HEath Restored en focust op herstel van habitats met de nadruk op heide.

Dit soort samenwerking is van groot belang voor de toekomst van zeldzame natuur in Europa. Het project kan daarom rekenen op steun van de Europese Unie via Life+-subsidies.
Lees meer

Nieuwsbrief

Nieuws

  • Europa looft samenwerking Life TOGETHER en Bosland

    Tijdens de Europese conferentie ‘Passion for Nature’ van 12 t.e.m. 14 oktober 2016 in Lommel, loofde Humberto Delgado Rosa, directeur van de directie Natuurlijk kapitaal van het Directoraat-Generaal Milieu van de Europese Commissie, de bijdrage van Life+ Together in Bosland. Deze samenwerking hielp het habitatherstel in het gebied versnellen.

    Lees meer
  • Tweede hondenlosloopzone aan Molsekiezel

    Goed nieuws voor honden en hun baasjes, want Lommel is een tweede hondenlosloopzone rijker. Ruim een jaar na de opening van de eerste zone in de Sahara, kunnen honden nu naar believen ravotten in een tweede losloopzone, zonder de natuur te verstoren. De nieuwe losloopweide is ruim 3 hectare groot met toegangen via de Molsekiezel, de Ruwe Heuvelweg en op twee plekken in het bos.

    Lees meer

Volledig nieuws archief

Together For Nature in de kijker

op de bres voor de heide op de bres voor de heide

Heidehabitats en hun typische soorten zijn in heel Europa sterk achteruit gegaan, ook in Vlaanderen. De Europese commissie besliste om het gebied Lommelse Sahara/Riebos/Blekerheide op te nemen in een netwerk van Europees beschermde zones 'Natura 2000'.

Via het Natura 2000-netwerk probeert Europa de toekomst van zijn meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden te verzekeren.

Lees meer
wurgslangen op de heide wurgslangen op de heide

De heide rond de Lommelse Sahara is het leefgebied van de gladde slang. Dit is één van de drie slangensoorten die in België voorkomen. Typisch voor de gladde slang is dat zij haar lichaam rond haar prooi kronkelt en deze dan langzaam doodknijpt.

Gelukkig is de gladde slang wat kleiner dan haar grote neef de boa constrictor en bestaat haar menu uit muizen, kikkers en andere kleine diertjes.

Lees meer

Extra