TOGETHER: samen-werken aan een prachtig heidelandschap

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de stad Lommel, inverde en Sibelco werken samen aan de realisatie van het Life+ project ‘TOGETHER’. Together staat voor TO GET HEath Restored en focust op herstel van habitats met de nadruk op heide.

Dit soort samenwerking is van groot belang voor de toekomst van zeldzame natuur in Europa. Het project kan daarom rekenen op steun van de Europese Unie via Life+-subsidies.
Lees meer

Nieuwsbrief

Nieuws

  • Welverdiende winterrust voor de dieren
    Welverdiende winterrust voor de dieren 12/01/2017

    's Winters is het rustig op de heide. De chopperwerken lopen op hun einde, waardoor de heide zich stilaan kan beginnen herstellen. En de dieren? Velen houden een welverdiende winterslaap, maar sommigen overwinteren liever in het zuiden. Zo ook de gekraagde roodstaart. Even met vakantie heet dat dan!

  • Europa looft samenwerking Life TOGETHER en Bosland

    Tijdens de Europese conferentie ‘Passion for Nature’ van 12 t.e.m. 14 oktober 2016 in Lommel, loofde Humberto Delgado Rosa, directeur van de directie Natuurlijk kapitaal van het Directoraat-Generaal Milieu van de Europese Commissie, de bijdrage van Life+ Together in Bosland. Deze samenwerking hielp het habitatherstel in het gebied versnellen.

    Lees meer

Volledig nieuws archief

Together For Nature in de kijker

op de bres voor de heide op de bres voor de heide

Heidehabitats en hun typische soorten zijn in heel Europa sterk achteruit gegaan, ook in Vlaanderen. De Europese commissie besliste om het gebied Lommelse Sahara/Riebos/Blekerheide op te nemen in een netwerk van Europees beschermde zones 'Natura 2000'.

Via het Natura 2000-netwerk probeert Europa de toekomst van zijn meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden te verzekeren.

Lees meer
wurgslangen op de heide wurgslangen op de heide

De heide rond de Lommelse Sahara is het leefgebied van de gladde slang. Dit is één van de drie slangensoorten die in België voorkomen. Typisch voor de gladde slang is dat zij haar lichaam rond haar prooi kronkelt en deze dan langzaam doodknijpt.

Gelukkig is de gladde slang wat kleiner dan haar grote neef de boa constrictor en bestaat haar menu uit muizen, kikkers en andere kleine diertjes.

Lees meer

Extra